Bài tập 3


Bài tập 3

Mục đích:

– Dalvik Virtual machine
– Hiểu được các thành phần bên trong ứng dụng Android:
o Cách tạo Android Project
o Activity, Intent, View
o Auto gen
o Android libs
o Resource
o Layout, menu, values
o Manifest XML

Yêu cầu:

– Tạo một Android Project, ứng dụng đơn giản chỉ xuất hiện dòng chữ “Hello World!”
– Kiểm tra tất cả cấu trúc thư mục của ứng dụng, cho nhận xét;
– Chạy ứng dụng này trên Emulator/ trên điện thoại thật có hệ điều hành Android;
– Giải thích cơ chế mà Android Project được thực hiện trên thiết bị như thế nào: cách thức
biên dịch, cách thức đóng gói, cách thức upload cài đặt vào thiết bị;
– Vào menu Build/ chọn Clean Project, chọn Make Project, chọn Rebuild Project, quan sát hiện tượng;
– Bấm chuột phải vào Run/ chọn Run hoặc Debug, quan sát màn hình;
– Tiến hành Uninstall ứng dụng ra khỏi máy.

Hướng dẫn:

– Để tạo một Android Project: Vào menu File/ chọn New/ chọn New Project
Project;
– Có thể hiển thị Logcat trong View/ Tools Window/Event Log để quan sát thông tin quá trình
ứng dụng thực thi;

1743 Total Views 5 Views Today