Giới thiệu Data Science


Big Data và Data Science Hype

 

Tìm hiểu về Hype

Lý do chọn Data Science

Bức tranh hiện tại và quá khứ

Profile về Data Science

Thought Experiment: Meta-Definition

Vậy Data Science là gì trong hàn lâm và trong công nghiệp?

 

1228 Total Views 5 Views Today