Tin Học Đại CươngGiảng viên: Đỗ Thị Thùy Trang; 0961815768; email: trang.dtt@huflit.edu.vn

 

GIỚI THIỆU

 • Chương trình học: 90 tiết = 30 buổi
 • Nội dung: các kỹ năng cơ bản về Microsoft Word + các kỹ năng cơ bản về Microsoft Excel + luyện thi MOS Word + luyện thi MOS Excel.
 • MOS: Chứng chỉ quốc tế do Microsoft cấp để công nhận trình độ sử dụng thành thạo các phần mềm trong bộ Office, trong đó có Word và Excel. Đây là chứng chỉ đầu ra của trường Huflit, phải có chứng chỉ này mới được nhận bằng tốt nghiệp. Bạn phải đạt từ 700 điểm trở lên trên 1000 điểm trong kỳ thi MOS để lấy được chứng chỉ này. Lưu ý đề thi MOS sử dụng tiếng Anh.
 • Tài liệu học tập (bắt buộc):
  • GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Chủ biên: TS. Vũ Thanh Hiền; Biên soạn: Võ Văn Viện). Bài tập thực hành nằm trong quyển này.
  • TÀI LIỆU ÔN TẬP LUYỆN THI CHỨNG CHỈ MOS WORD-EXCEL (Chủ biên: TS. Vũ Thanh Hiền; Biên soạn: Võ Văn Viện và Tôn Quang Toại)
  • 2 sách này mua tại văn phòng khoa CNTT (cùng tầng với các phòng máy) vào giờ  hành chính.
 • Đánh giá và điểm số:
  • Điểm giữa kỳ (chiếm 40% tổng điểm toàn môn): (thi Word, Excel, thi MOS Word, Excel -> trung bình cộng)
  • Điểm cuối kỳ (chiếm 60% tổng điểm toàn môn): thi tập trung
 • Một số lưu ý khác:
  • Các máy tính trong phòng máy có thể bị cài lại hay xóa dữ liệu nên thông tin và bài làm thực hành lưu lại trên máy dễ bị mất. Để lưu lại phần bài làm thực hành của mình, các bạn nên luôn mang sẵn USB theo mỗi buổi học hoặc gửi file bài làm lên email của mình.

MICROSOFT WORD (7 buổi)

Lưu ý chọn Full Screen và chuyển sang chế độ phân giải cao nhất HD để xem video rõ hơn)

Buổi 1:

Buổi 2 :

Buổi 3

Buổi 4:

Buổi 5:

Buổi 6: 

Buổi 7: 

Lưu ý trong video bài tập 6, phần chia cột không giống mẫu ở chỗ: đoạn từ “Microsoft Word là một …trong công tác văn phòng” là 1 cột. Đến đoạn “Việc tạo các liên kết… các cụm lệnh trong Microsoft Word” ta mới phải chọn 2 cột.

MICROSOFT EXCEL (8 buổi)

Buổi 1: Bài thực hành ôn tập Excel số 1, 2, 3 (từ trang 280 đến 285)|  Video Lý Thuyết 1

Buổi 2 + Buổi 3 + Buổi 4 + Buổi 5 (tổng cộng 4 buổi): Bắt buộc làm hết các bài tập sau: 226->227,229->233, 236->239, 242->252, 255-255; Nếu làm hết bài trong 3 buổi 10 điểm, 4 buổi 8 điểm, 5 buổi 6 điểm cho tất cả các buổi; Nghỉ học 1 buổi nếu chưa làm xong điểm của buổi nghỉ là 0 điểm |  Slide Bài Giảng Lý Thuyết TOÁN TỬ – BIỂU THỨC – HÀM

Buổi 6 + Buổi 7 + Buổi 8  (tổng cộng 3 buổi): Bài ôn tập Excel số 4 -> 15, bỏ bài ông tập 7; (trang 286-305)  Nhấp vào đây để download dữ liệu nhập sẵn

LUYỆN THI MOS (10 buổi)

 

1/ Luyện thi từ phần mềm Certipret

Video hướng dẫn

Bước 1: Kiểm tra trong ổ đĩa D:\ xem có file MOS2012.rar hoặc thư mục MOS2012. Nếu chưa có thì vào Windows Explorer đánh vào đường dẫn \\Ghost\share để copy MOS2012.rar và giải nén.

Bước 2: Vào thư mục MOS2012, mở tập tin MOS2012.vmx -> cửa sổ máy ảo VMare Workstation hiện lên.

Bước 3: Nhấp phải vào MOS2012 ở vùng bên trái -> Chọn Snapshot -> Chọn Snapshot Manager -> Hiện ra cửa sổ MOS2012 – Snapshot Manager -> bây giờ hãy chọn WORD2010 -> bấm nút Go To -> bấm Yes khi có hộp thoại hiện ra -> bấm OK nếu có hộp thoại hiện ra.

Bước 4: Đóng cửa sổ MOS2012 – Snapshot Manager

Bước 5: Trở về cửa sổ Windows Explorer, nhấp phải vào tập tin MOS2012.vmx và mở nó bằng Notepad -> tìm kiềm cụm từ vmci0.present = “TRUE” -> thay TRUE bằng FALSE -> lưu tập tin và đóng cửa sổ Notepad lại.

Bước 6: trở về cửa sổ máy ảo VMare Workstation -> Nhấp phải vào MOS2012 ở vùng bên trái -> Chọn Power -> Chọn Resume.

Bước 7: thực hành.

Link xem luyện MOS WORD CERTIPRET

Link xem luyện MOS EXCEL CERTIPRET

2/ Luyện thi từ phần mềm GMetrix

Ảnh chụp câu hỏi luyện thi MOS từ phần mềm GMetrix:   MOS WORD      MOS EXCEL

Link Word Training 1 GMetrix

Link Word Training 2 GMetrix

Link Word Training 3 GMetrix

Link Excel Training 1 GMetrix

Link Excel Training 2 GMetrix

Link Excel Training 3 GMetrix

 

 

ForTeachingExcel      Theory1

1581 Total Views 4 Views Today